Общи условия

Общи Условия За Ползване на сайта ESHOP.POLYPRESS.INFO

І. Представяне на Интернет Магазина eshop.polypress.info


1. eshop.polypress.info е уебсайт, който представлява бизнес и търговски център за електронна продажба на продукти на Полипрес или трети лица, негови партньори.

2. Интернет магазина предлага стандартни оферти със съответните начини на заплащане, видове доставка и т.н.
След като клиента направи своя избор, по отношение на стоки, начин на плащане, доставка и т.н., той ще получи имейл с потвърждение от Полипрес.
Във всеки случай, различен от разплащане он-лайн (например ePay.bg, eBg.bg), поръчките ще бъдат изпълнявани само след като са потвърдени и има установен контакт с клиента, или след като се получи плащането, ако е избрано плащане по банков път.

Ако вие желаете нещо специфично, или различаващо се от конкретните стоки и улуги, описани в сайта, не се притеснявайте да се свържете с нас и да поискате конкретна оферта!

3. Настоящите Общи Условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.

4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите Общи Условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.ІІ. Предоставяни услуги


1. eshop.polypress.info представлява бизнес и търговски център за електронна търговия, който предоставя на клиентите-потребители следните услуги:

1.1. Продажба и доставка на представените в Интернет-магазина продукти;

1.2. Информация за продуктите, систематизирана по отделни категории, указани в менюто на сайта;

1.3. On-line консултации по отношение на предлаганите продукти (съгласно предоставената от производителя информация);

1.4. Каталог, подреждане на актуалните оферти по цена, азбучен ред, и търсене по параметри;ІІІ. Условия на поръчка и доставка на стоки


1. Офертите за отделните видове стоки могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.

2. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите могат да са придружени със снимков материал.

3. Към някои от отделните оферти има опция за допълнителен избор, по желание на клиента.

4. Представената информация и снимков материал се предоставят за справочна цел. eshop.polypress.info не носи отговорност за прецизността и съдържанието на тази информация, за несъответствие на някой от данните и ако има такива, то това не може да се тълкува като заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на ЗЗППТ.

5. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и е без включена в тази стойност цена на доставката. Цената за доставката се формира на края при оформянето на поръчка.

6. Условията на поръчка и доставка на продуктите са указани в сайта.

7. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "поръчай" в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и eshop.polypress.info, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона За Защита На Потребителите И Правилата За Търговия (ЗЗППТ).

8. Клиентът посочва/избира основните параметри на желаната от него стока, съгласно представените опции и вида на стоката (вид, бройки, начин на плащане и др.).

9. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с него в случай на възникнали въпроси. Ако няма такива данни, то поръчката може да не бъде приета или изпълнена.

10. Посочването на неверен (сгрешен) адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва eshop.polypress.info със задължението за изпълнение на доставката.

11. След получаване на поръчката, освен в случаите на он-лайн разплащания, от eshop.polypress.info се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.ІV. Условия на доставка


1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес, ако такъв е бил неговият избор. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2. Поръчаната от клиента стока се доставя до 48 часа след изработването и на посочения от него адрес, при условие че поръчката е потвърдена от клиента и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.

3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

4. Ако клиентът не бъде намерен за потвържедние на поръчката, или в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и eshop.polypress.info се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.


5. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

6. Заплащането на дължимата цена на стоката става според избора на клиента - при заявяването с он-лайн разплащане, по банков път, или при получаването с наложен платеж.

7. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.V. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока


1. Клиент, поръчал стока от електронния магазин eshop.polypress.info, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

2. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

3. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

4. Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в страницата на eshop.polypress.info;

5. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

6. При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.

7. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

8. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

9. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

10. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

11. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

· Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

· В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

12. Рекламации се приемат, както следва:

· По пункт 1 и 2 от предходната разпоредба - в срок от 24 часа от получаването на стоката.

· По пункт 3 - в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.

или пунктове.

13. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.VІ. Ограничения


1. Потребителите на интернет-магазина имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта eshop.polypress.info с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи Условия и други общовалидни ограничения.

2. Потребителите на интернет-магазина eshop.polypress.info нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на eshop.polypress.info.

3. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

4. Потребителите на интернет-магазина нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта eshop.polypress.info.

5. Потребителите нямат право да претоварват интернет-магазина с фиктивни заявки или друга информация (flood).

6. Потребителите няма право да ползват sreenshot на сайта без изрично разрешение на eshop.polypress.info.

7. Потребителите на интернет-магазина нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.VІІ. Други условия


1. eshop.polypress.info не носи отговорност спрямо потребителите на интернет-магазина, както и по отношение на трети лица, в случай, че друг производител е пуснал в продажба продукт при които има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквото и да информация, картина, звук, образ и др.п., които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

2. eshop.polypress.info не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които eshop.polypress.info осигурява връзка

3. eshop.polypress.info не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.

4. Използването на eshop.polypress.info ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

5. eshop.polypress.info запазва правото си да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани.
Продължи
Полипрес Магазин