Поверителност

Поверителност на личните данни и отговорности

Когато посещавате Интернет Магазина сървърът ни автоматично събира следната неперсонална информация: интернет адреса на Вашият интернет провайдер и информацията за страниците, посетени на нашия сайт. Тази информация се използва за измерване броя на посетителите на сайта и кои от страниците са били най- полезни за потребителите за нуждите на статистиката ни.

Сървърът ни също така събира информация, която доброволно предоставяте, например когато поръчвате продукти онлайн от магазина ни. Тази информация се използва от нас единствено с цел да определим вашият избор и не се споделя с трети страни по никакъв повод.

eshop.polypress.info може и предпочита да използва стандартна криптираща технология при приемане или предаване на информация от и към сайта ни. Когато въвеждате персонална информация може да се уверите, че в прозореца на интернет браузъра Ви е изобразена иконата със заключения катинар. Това показва, че разглеждането на информацията от сайта е защитено чрез SSL протокол за сигурност.

eshop.polypress.info винаги използва подходящите мерки за сигурност срещу загубване, злоупотреба или подправяне на информация събирана от вас или от нашия сайт за да се чувствате сигурни и защитени.

В пълна степен и в съответствие със закона, Полипрес предоставя този сайт и информацията в него такава, каквато е, и не приема никакви (и изрично отхвърля всички) официални протести и не дава гаранции от каквото и да е естество, пряко или косвено, свързани с този сайт или информацията, съдържанието, материалите или продуктите, включени в сайта, включително гаранции за продаваемост и годността за конкретни цели. Полипрес (eshop.polypress.info) си запазва правото да променя цените, наличностите или друга информация в този сайт без предварително известие.

С изключение на специално декларираното в този сайт и в пълно съответствие със закона, нито Полипрес ООД, нито неговите филиали, управители, служители или други представители ще се считат отговорни за каквито и да било вреди, възникнали от или във връзка с използването на този уеб сайт или информацията, съдържанието, материалите или продуктите включени в сайта. Това е всеобхватно ограничение на отговорностите които се отнасят до всички вреди от всякъкъв вид, включително (без ограничения) компенсации, директни, индиректни или последващи вреди, загуби на информация, пропуснати ползи, загуби или вреди на собственост както и оплаквания и претенции от трети страни. За избягване на недоразумения или съмнения, Полипред не носи отговорност за смърт или нараняване освен ако и единствено те са възникнали в резултат от престъпно нехайство на Полипрес ООД, неговите филиали, управители, служители или други представители.

Няма да се счита за сключен никакъв договор за изработка или продажба на продукти между вас и eshop.polypress.info (Полипрес ООД), с изключение на случаите, когато ние приемем ваша поръчка и изпратим потвърждение за това посредством електронна поща.

За избягване на каквито и да е съмнения, за място на сключване на всеки такъв договор ще се счита България. Също така всеки такъв договор ще се интерпретира и изпълнява във всичките си аспекти в съответствие с българското законодателство и всякакви спорове между Вас и eshop.polypress.info (Полипрес ООД) неотменно ще се решават от български съд.


Ако имате някакви въпроси във връзка с описаните тук правила и отговорности моля свържете се с нас!
Продължи
Полипрес Магазин