0.00лв.

sft01. Разбработване на софтуер по поръчка

Разбработване на софтуер и хардуер по поръчка, според нуждите и спецификата на клиента.

Инсталиране, поддържане и конфигуриране на системи за база данни, сървъри и Интернет достъп.

Системи за сигурност и пропускателен режим - безконтактни RFID карти, камери и т.н.

Програмиране на C, Perl, PHP, Pascal, Delphi, ASM, вкл. за PIC процесори.

Разработване на приложни системи с PIC процесори.
Коментари
Полипрес Магазин